Algemene gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Wie zijn we?

De website jazzinbelgium.be is eigendom van Les Lundis d’Hortense asbl, een vereniging die zich inzet voor de promotie en de verspreiding van de Belgische jazz. Met de site richten we ons] op de ondersteuning van de professionele actoren van de jazz in België en op de promotie van hun activiteiten bij het Belgische en internationale publiek. Zowel gewone als professionele leden kunnen een gratis account aanmaken.

Contactadres voor informatie met betrekking tot de website: info@jazzinbelgium.be

Les Lundis d’Hortense
Chaussée de Louvain 193a-195, 1210 Bruxelles
02 219 58 51
info@leslundisdhortense.be
www.leslundisdhortense.be

Bescherming van persoonlijke gegevens

Les Lundis d’Hortense asbl verbindt zich ertoe bij de verzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens via de website jazzinbelgium.be de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

Gebruik van de verzamelde persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze ons zijn verstrekt. Ze zullen niet worden gedeeld met derde partijen.

Bewaartermijn van uw gegevens

De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor u ze ons hebt verstrekt en/of waarvoor u ons uw expliciete toestemming hebt gegeven.

Uw rechten aangaande uw gegevens

U kunt een bestand opvragen met alle persoonlijke gegevens waarover we beschikken aangaande uw persoon, met inbegrip van die gegevens die u ons hebt verstrekt.

U kunt ook vragen om al uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit heeft evenwel geen betrekking op anonieme gegevens die zijn opgeslagen voor statistische doeleinden.

Hieraan zal zo spoedig mogelijk worden voldaan, rekening houdend met de technische haalbaarheid. Gelieve uw aanvragen te richten aan: info@jazzinbelgium.be

Betreffende de persoonlijke gegevens van gebruikers met een “ledenaccount”.

U gaat ermee akkoord dat de gegevens met betrekking tot uw voorkeuren worden opgeslagen en gebruikt door de database van jazzinbelgium.be opdat we uw gebruikerservaring zouden kunnen personaliseren en aanbevolen, gepersonaliseerde content zouden kunnen genereren.

 • Enkel Les Lundis d’Hortense heeft, via de beheerstool van de website, toegang tot deze gegevens. Niets van deze gegevens zal worden gedeeld met derde partijen.
 • Enkel de gegevens die relevant zijn voor uw inschrijving zijn noodzakelijk.
 • U kunt uw gebruikersaccount op eenvoudig verzoek laten verwijderen via een e-mail aan info@jazzinbelgium.be

Gebruiksvoorwaarden en gegevens van gebruikers die zich als “professioneel lid” hebben geregistreerd.

Uw inschrijving als professioneel lid op jazzinbelgium.be impliceert de aanvaarding van onderstaande inschrijvingsvoorwaarden en de naleving van het redactionele charter.

 • Het professionele lid van jazzinbelgium.be is een fysieke of rechtspersoon. Jazzinbelgium.be behoudt zich het recht voor om op het even welk moment een bewijs op te vragen van de identiteit van het lid dat content wil publiceren. Jazzinbelgium.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor identiteitsdiefstal en misbruik.

 • Als professioneel lid gaat u ermee akkoord dat de gegevens met betrekking tot uw muzikale project toegankelijk zijn via de openbare pagina’s van de website.

 • Als professioneel lid bent u verantwoordelijk voor de gegevens die u op uw pagina publiceert en wijzigt. Bepaalde content wordt gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de website. Als professioneel lid bent u verantwoordelijk voor de content die u publiceert en wijzigt op uw eigen pagina’s en verbindt u zich ertoe de geldende wetgeving na te leven, en u, in het bijzonder, te onthouden van:

  • de publicatie van beelden en/of video’s die niet rechtenvrij zijn, of met betrekking tot dewelke u niet over de nodige toestemmingen beschikt om ze op het internet te publiceren. In het geval van klachten door rechthebbenden, verbindt u er zich als professioneel lid toe de kosten op u te nemen.
  • de publicatie van content of informatie die vals of misleidend is, of die obsceen, racistisch of xenofoob, beledigend, illegaal, of bedrieglijk is, een bedreiging vormt voor de privacy van anderen, aanstootgevend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of intimiderend, of lasterlijk is, een inbreuk vormt op een intellectueel eigendomsrecht of op welk ander recht ook, of die aanzet of mee leidt tot een van de volgende zaken ;
  • de publicatie van content die de rechten van derden schendt, of derden op welke manier ook schade berokkent;
  • de publicatie van content die de gebruiker doorverwijst naar illegale websites of naar websites die ongepaste content bevatten;
  • elke mogelijke handeling die de goede werking van de website kan verstoren;
  • pogingen om zich de onrechtmatige toegang te verschaffen tot welk onderdeel van de website ook, of tot apparatuur die wordt gebruikt voor de werking van de website;
  • het gebruik van een valse naam, van een pseudoniem, of van de identiteit van een andere persoon of instantie;
  • het gebruik van de website voor andere dan de beoogde doeleinden.
 • Als professioneel lid bent u verantwoordelijk voor het gebruik van en de toegang tot uw account. Daarbij dient u erop toe te zien dat niemand anders met uw wachtwoord toegang heeft tot de website. Mocht u er als professioneel lid weet van hebben dat iemand anders zich met uw wachtwoord toegang tot de website verschaft, dan dient u jazzinbelgium.be daar onmiddellijk van op de hoogte stellen via e-mail op het volgende adres: info@jazzinbelgium.be

Betreffende de persoonlijke gegevens die worden verzameld via het contactformulier

Wanneer u ons een bericht stuurt via het contactformulier van onze website vragen we u de nodige gegevens opdat we u zouden kunnen antwoorden. Deze gegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt en worden ons via e-mail bezorgd.

Elk formulier beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot het strikt noodzakelijke (minimale gegevensverwerking) en:

 • de doeleinden van de gegevensverzameling worden duidelijk aangegeven op het/de contactformulier(en)
 • welke gegevens verplicht dan wel optioneel zijn voor de verwerking van uw aanvraag, staat duidelijk aangegeven
 • enkel Les Lundis d’Hortense heeft toegang tot die gegevens door middel van de e-maildienst
 • niets van deze gegevens zal worden gedeeld met derde partijen.

Cookies

De targeting cookies zijn gelinkt aan diensten geleverd door derde partijen, zoals de knoppen ‘like’ en ’delen’. Deze cookies worden door derde partijen geplaatst.

Tijdens uw eerste bezoek aan de website, zal een banner u wijzen op de aanwezigheid van deze cookies en u vragen uw voorkeur aan te duiden. De cookies worden enkel geplaatst als u ze aanvaardt of als u op de website blijft surfen door een tweede pagina te bezoeken. U kunt op elk moment nagaan welke cookies geplaatst zijn en uw cookie-instellingen wijzigen. Zo kunt u ze aanvaarden of wijzigen door naar de pagina Cookiebeheer te gaan via de link die onder aan elke pagina van de website vermeld staat. Daar kunt u uw voorkeur aanduiden, hetzij voor de website als geheel, hetzij dienst per dienst.

Ingesloten content van andere websites

De artikels op deze website kunnen geïntegreerde content bevatten die van andere websites afkomstig is (bijvoorbeeld video’s, beelden, artikels …). De geïntegreerde content van andere websites is in overeenstemming met de parameters van die andere websites.

Zo kunnen die websites van derden, bijvoorbeeld, gegevens over u verzamelen, gebruikmaken van cookies, trackingtools van derden bevatten, en uw interactie met die geïntegreerde content volgen indien u beschikt over een account op hun website. Die websites zijn verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van de gegevens die ze via hun eigen content verkrijgen.

Statistieken en bezoekersinfo

Deze site maakt gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen, zoals bezochte pagina’s, locatie van de surfer, tijdstip van bezoek, enz. We hebben enkel toegang tot de gegevens die doorgaans ter beschikking worden gesteld via de interface van Google Analytics. De gegevens zijn volledig anoniem: op basis van de rapporten die we ter beschikking hebben, kunnen we onmogelijk personen identificeren.