Redactioneel charter

 • De waarden die Jazz in Belgium voorstaat, zijn het professionalisme van de actoren, het streven naar volledigheid en de neutraliteit.
 • Bezoekers van de site kunnen een “ledenaccount” aanmaken waarmee ze hun favoriete content kunnen volgen.
 • De toegang tot een professioneel account, dat de gebruikers toelaat hun jazzactiviteiten zelf op de site te publiceren en te beheren, is voorbehouden aan professionele actoren uit de jazzscene die over de Belgische nationaliteit beschikken of in België verblijven.
 • De informatie wordt in de eerste plaats verstrekt door de professionele actoren. Ze wordt in alle neutraliteit behandeld en automatisch gerangschikt op basis van de datum van opstelling of bijwerking.
 • De professionele gebruikers dragen de volle verantwoordelijkheid voor de content die ze publiceren en dienen zich ervan te vergewissen dat de foto’s en de teksten die ze gebruiken niet in strijd zijn met bestaande auteursrechten. Indien een derde partij auteursrechten claimt, zal de gebruiker instaan voor de eventuele schadeloosstellingen die voortvloeien uit de schending van de auteursrechten op zijn of haar pagina.
 • Bepaalde content zal pas gepubliceerd worden na goedkeuring door de beheerder van de website. De webmaster kan [PDM1] de publicatie van alle content die niet in overeenstemming is met het redactioneel charter ongedaan maken.
 • Jazz in Belgium laat geen commerciële publiciteit toe die een bepaalde actor zou bevoordelen tegenover andere actoren uit dezelfde categorie.
 • De informatie in de rubriek “actualiteit” wordt aangebracht door de instellingen, de journalisten en de beheerder van de website. In deze rubriek horen zaken thuis zoals de oprichting van een nieuw festival, de opening van een nieuwe club, sterfgevallen, een bijzonder tv- of radioprogramma, projectoproepen, wedstrijden, uitzonderlijk internationaal nieuws, een buitengewoon evenement … Commerciële reclame of alle andere informatie die via een andere rubriek van de website kan worden verspreid (agenda, plaat …) zal niet worden opgenomen in de rubriek “actualiteit”. Nieuwsberichten worden maximaal 10 tot 15 dagen voor “het evenement” gepubliceerd. Eenzelfde bron mag maximaal 3 nieuwsberichten per maand publiceren. Indien u geen instelling vertegenwoordigt of geen journalist bent, en u uw informatie wilt delen via de rubriek actualiteit, dient u die door te geven aan de webmaster. Wees volledig en bondig: maximaal 10 tot 12 regels, met daarin ook de link(s) naar eventuele bijkomende informatie en een foto die uw nieuwsbericht illustreert. Gelieve ons, in de mate van het mogelijke, uw informatie in de drie talen te bezorgen (Fr, Nl en En).

Een aantal redactionele tips voor uw content:

 • Hou er rekening mee dat uw informatie ook buiten de website overgenomen kan worden door een journalist of organisator … Zorg ervoor dat uw informatie op een professionele manier is opgesteld en vergeet ze niet geregeld te updaten.
 • Gelieve woorden in hoofdletters te vermijden.
 • Jazzinbelgium.be is een drietalige tool (En, Fr, Nl). De actoren wordt, in de mate van het mogelijke, gevraagd om hun informatie in minstens twee van de drie talen op te stellen.
 • Uw begeleidende teksten mogen geïntegreerde media bevatten (YouTube, Vimeo, enz.).