AV SABAM - 27 mei 2024 - Bouw mee aan de strategie van vereniging van auteurs

AV SABAM - 27 mei 2024 - Bouw mee aan de strategie van vereniging van auteurs

Beste muzikant, 

Sabam stuurt ons het volgende bericht over de jaarlijkse algemene vergadering.

Deel dit bericht gerust met iedereen die mogelijk geïnteresseerd is.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sabam wordt dit jaar gehouden op maandag 27 mei.

Dit is HET moment waarop de auteurs, componisten en uitgevers die lid zijn van onze samenleving beslissen welke richting Sabam de komende jaren zal inslaan.

Dit is het moment om je stem te laten horen en de rechten van auteurs en uitgevers in een veranderende wereld te verdedigen.

Goedkeuren van beslissingen en benoemen van bestuurders

Door hun stemrecht keuren onze leden besluiten goed en benoemen ze de bestuurders die hen vertegenwoordigen in onze besluitvormende organen.

Om dit stemrecht tijdens de vergadering van 27 mei uit te oefenen, is het essentieel dat al hun aandelen uiterlijk op 28 maart 2024 zijn betaald. Meer informatie.

Meer dan ooit een kans om deel te nemen aan governance

Omdat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het effectieve beheer van onze auteursmaatschappij, hebben we de voorwaarden voor het solliciteren naar onze vacatures in het bestuursorgaan of de hogescholen versoepeld.

Op deze manier:

  • leden nemen vaker dan ooit deel aan het management van Sabam;
  • Leden dragen bij aan de ontwikkeling van de maatschappelijke strategie van hun auteur;
  • we zorgen voor een evenwichtige samenstelling van onze besluitvormende organen.

Aanvragen worden geaccepteerd tot 2 april 2024.

Lees meer over onze vacatures en het stemrecht via onderstaande link.