De Casino - Sint-Niklaas

De Casino - Sint-Niklaas

  • Adres : Stationsstraat 104, 9100 Saint-Nicolas, Belgique

De Casino Concertzaal vormt als Vlaamse muziekclub in Sint-Niklaas de centrale concertsite tussen Antwerpen, Gent en Brussel.

De Casino presenteert een (Internationaal/Belgisch) breed, eigentijds en connectief concertprogramma, promoot cross-overs en creëert ruimte voor muzikale vernieuwing en experiment. De pijlers (genres) van het concertprogramma zijn: Rock+, Roots+, Jazz+, Urban+, Dance+ en Pop+. Jongerencultuur is prioritair binnen de werking van de muziekclub. De Casino is een multiplatform-organisatie en programmeert op diverse eigen en externe podia.

De Casino ondersteunt professionele en preprofessionele muzikanten via haar IMPULS- en PARCOURS-beleid. De detectie van jong talent, het traceren van de actuele noden in de muzieksector, podiumkansen en intensieve begeleidingstrajecten staan daarbij centraal.

De Casino ambieert een breed publiek, betrekt via introductie diverse doelgroepen bij haar project en onderschrijft het charter Quality Nights m.b.t. het welzijn en de veiligheid van concertbezoekers. De Casino beheert een netwerk van samenwerkingen en ziet haar artistieke werking als een middel tot gemeenschapsvorming.

De Casino opereert als professionele culturele onderneming met een gemotiveerd zakelijk model, een duurzame modus operandi, een stabiel bestuur en een relevante balans tussen publieke en private financiering. De muziekclub onderschrijft de principes van goed bestuur (Bestuurscode Cultuur) en de fair-practice-principes (charter ‘Juist is Juist’). De Casino heeft een vuurtoren- en voorbeeldfunctie en wil excelleren op alle niveaus van haar werking.

Andere info